جمعه 04 اسفند 1396
سررشماری با حضور دفاتر پیشخوان دولت
سررشماری با حضور دفاتر پیشخوان دولت
گام دوم سرشماری اتباع افغانی غیر مجاز با حضور دفاتر پیشخوان دولت ، کافی نت ها خیر!!!

 
گام دوم سرشماری از اتباع افغانی دارای مدارک غیر معتبر در تمامی دفاتر پیشخوان دولت صورت می گیرد . اتباع افغانی غیرمجاز واجدین شرایط می توانند با در دست داشتن مدارک مذکور به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند .
   1396/6/7 08:55        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :