جمعه 04 اسفند 1396
اطلاعیه
اطلاعیه
 به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بوشهر اعتبار کارت آمایش 11 مربوط به اتباع افغانستان و کارت هویت 10 مربوط به اتباع عراقی تا تاریخ 96/06/31 تمدید گردیده و جهت ارائه به کلیه سازمان های دولتی ،بانک ها، بیمارستان ها و دستگاههای ذیدخل تا تاریخ مذکور معتبر می باشد.


 
                                   روابط عمومی اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری بوشهر
   1396/4/13 09:15        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :