جمعه 04 اسفند 1396
سفر اعضای دفتر کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان به استان بوشهر
سفر اعضای دفتر کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان به استان بوشهر

 اعضای دفتر کنسولگری جمهوری افغانستان به استان بوشهر از تاریخ 96/03/16 لغایت 96/03/23به منظور رسیدگی به امورات کنسولی اتباع افغانی سفر نموده اند . ضمناً جهت مرتفع کردن مشکلات اتباع مذکور در محل سالن آمایش اردوگاه مراقبتی واقع در جاده نیروگاه اتمی -تنگگ اول تا روز سه شنبه در این مکان مستقر می باشند . 
همچنین در بدو ورود دیداری با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی جناب آقای عبدالرضا بشیری داشتند . 
   1396/3/20 13:10        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :