جمعه 04 اسفند 1396
آدرس مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر
آدرس مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر
آدرس مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر
آدرس مراکز 1: بوشهر - بلوار آیت الله طالقانی - مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت تلفن تماس : 33554944
آدرس مرکز 2: بوشهر - چهارراه فضیلت تلفن تماس : 33320863
آدرس مرکز خورموج : شهرک بسیجیان تلفن تماس :34240935
آدرس مرکز برازجان: خیابان شهید عباسپور تلفن تماس : 35329210

   1396/2/17 10:44        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :