جمعه 04 اسفند 1396
سفر کمیسر عالی سازمان ملل متحد به بوشهر
سفر کمیسر عالی سازمان ملل متحد به بوشهر سفر آقای سیوانکا داناپالا نماینده کمیسر عالی  پناهندگان سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران و آقای الکساندر کیشارا رییس دفتر فرعی کمیساریا در شیراز به بوشهر ( بروایت تصویر)   1395/11/12 11:14        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :