سه شنبه 01 اسفند 1396
اطلاعیه شماره یک طرح سرشماری اتباع افغانستانی
اطلاعیه شماره یک طرح سرشماری اتباع افغانستانی
بسمه تعالی
 
اطلاعیه شماره یک  طرح سرشماری اتباع افغانستانی
قابل توجه اتباع افغانستانی ساکن در جمهوری اسلامی ایران
 
نظر به اینکه مقرر است « اتباع افغانستانی فاقد مدارک معتبر که فرزندان آنها هم اکنون در مدارس ثبت نام شده اند و اتباع افغانستانی غیر مجاز که قبلاً با همسر ایرانی ازدواج کرده اند و همچنین اتباع افغانی دارای مدارک معتبر که همسر و فرزندان آنها دارای مدارک غیر معتبر یا فاقد مدارک معتبر و قانونی بوده و در ایران سکونت دارند »، مورد سرشماری قرار گیرند ، بدینوسیله به آگاهی می رساند طرح مذکور از تاریخ 95/11/9 برابر برنامه زمانبندی بشرح ذیل به مورد اجراء گذارده شده است :
 
الف) مشمولین طرح
1-    خانواده دانش آموزان غیر مجاز ثبت نام شده در مدارس و مؤسسات آموزشی در سال 94 و 95 در اجرای فرمان مقام معظم رهبری
2-    خانواده اتباع خارجی غیر مجازی که همسر ایرانی دارند
3-    اتباع افغانستانی دارای مدارک معتبر آمایش که همسر و فرزندان آنها دارای مدارک غیر معتبر بوده و یا فاقد مدارک قانونی می باشند .
 
ب) چگونگی مراجعه و ثبت نام
1-      نوبت دهی و ثبت نام از طریق « دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی » انجام خواهد شد .
2-      نوبت دهی و ثبت نام گروههای 1 و 3 از طریق دفاتر کفالت مربوطه (دارای سابقه آمایش و یا صدور معرفی نامه تحصیلی) انجام می شود .
3-      دعوت اتباع افغانستانی مشمول طرح از طریق تماس تلفنی و یا از طریق پیامک ،  توسط دفتر کفالت ، اقامت و اشتغال اتباع خارجی انجام شده و تاریخ و ساعت مراجعه به آگاهی مشمولین طرح خواهد رسید .
 
 
4-      اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر که با زن ایرانی ازدواج نموده اند از سوی ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها به دفتر کفالت مربوطه معرفی و سرشماری خواهند شد . لازم است این گروه از اتباع خارجی ابتدا به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری محل سکونت خویش مراجعه و از آن طریق به دفتر کفالت مربوطه هدایت گردند .
 
ج) مدارک مورد نیاز
1-      خانواده های دانش آموزان غیر مجاز ثبت نام شده در اجرای فرمان مقام معظم رهبری :
ارائه تصویر معرفینامه حمایت تحصیلی صادره توسط دفتر کفالت ـ گواهی تولد فرزندان (گواهی پزشک یا ماما ـ گواهی بیمارستان ـ استشهادیه محلی در صورت تولد در منزل)
 
2-      خانواده تبعه خارجی فاقد مدرک معتبر که قبلاً با همسر ایرانی ازدواج نموده است :
ارائه اصل هر نوع سند ازدواج عادی (دستی) یا نکاح نامه ـ ارائه کارت ملی و شناسنامه زن ایرانی ـ گواهی تولد فرزندان (گواهی پزشک یا ماما ، گواهی بیمارستان ـ استشهادیه محلی در صورت تولد در منزل)
 
3-      اتباع افغانستانی قانونی مزدوج با تبعه افغانی غیر مجاز :
اصل هر نوع سند ازدواج عادی (دستی) یا نکاح نامه تا قبل از تاریخ 94/12/28 ، تائیدیه سفارت افغانستان مبنی بر رسمیت شناختن ازدواج مذکور ، مدارک قانونی و معتبر زوج و یا زوجه ، گواهی تولد فرزندان (گواهی تولد ، گواهی پزشک یا ماما، گواهی بیمارستان ، استشهادیه محلی در صورت تولد در منزل)
   1395/11/12 11:28        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :